Karres Development Advisory

▼Market Entry Services▼Area Marketing and City Strategy

Home    Over    Cliënten    Contact    DE    Eng

Visie

De wereld ontsluit zich in hoog tempo. Het aantal mogelijke verbindingen neemt toe. Bedrijven, steden en regio’s sluiten aan bij ontwikkelingen in de wereld en zullen zich moeten verbinden met de juiste spelers. Dit vraagt om stil te staan bij de positie van uw eigen regio en om kansen en marktontwikkelingen te identificeren.

Om ontwikkelingen te begrijpen en relevante externe onzekerheden te onderscheiden is zorgvuldig onderzoek en begrip van de de eigen positie gevraagd. Vervolgens zal dit begrip en gedeeld moeten worden in een persoonlijk proces om gezamenlijk met stakeholders actie te ondernemen gericht op nieuwe ontwikkelingen, vooral in internationale context.

Dit was altijd het terrein van multinationals en leidende economische grootmachten. Acteren op verschillende economische schalen is niet vanzelfsprekend voor elke economische regio of elk middelgroot bedrijf. In de huidige zakelijke wereld kunnen bestaande hiërarchieën binnen korte tijd uiteenvallen en hebben kleine, vaak startende, bedrijven de potentie om te acteren op een grote, of zelfs wereldschaal. Kleinere steden en regio’s kunnen leidende economische centra worden voor gespecialiseerde activiteiten.

Onafhankelijk van welke ontwikkeling of cultuur, gezond verstand, duidelijkheid en een menselijke benadering, is vaak hetgeen nodig is om voor u de juiste versnelling te kiezen en op snelheid te komen.

“Als je een schip wilt bouwen, trommel dan geen mensen bij elkaar om voor hout te zorgen, orders te geven en het werk in te delen, maar roep in hen het verlangen wakker naar de uitgestrekte, eindeloze zee.”

Antoine de Saint-Exupéry

Over Karres Development Advisory

Karres Development Advisory biedt ondersteuning aan cliënten voor tal van projecten op het gebied van market entry en de ontwikkeling van internationale zakelijke projecten. Begrip van de omgeving, een pragmatische aanpak en een persoonlijke benadering bieden toegevoegde waarde voor cliënten. Met de geboden kennis, tools en het ontwikkelen van een gezamenlijk verlangen, kunnen nieuwe wegen worden ingeslagen en kaders verschoven. Karres Development Adisory is opgericht in 2013 door Marcel Karres en is actief centraal vanuit de Randstad.

Multidisciplinaire en internationale ervaring wordt ingezet voor cliënten om nieuwe richtingen te identificeren en in te slaan om nieuwe business, gebruikers of investeerders aan te trekken en groei te bewerkstelligen. Strategisch inzicht, overbruggen van culturen, begrip van innovatieve technologieën en de drivers van international business en een ‘hands-on’ mentaliteit zijn belangrijke voordelen voor cliënten.

Ervaring

Met een technische en bedrijfskundige achtergrond heeft Marcel Karres gewerkt voor het Ministerie van Economische Zaken en het Netherlands Foreign Investment Agency van 1988-2005. Tijdens deze periode was hij bijna negen jaar gedetacheerd als area director in Japan, in Tokyo en Osaka, Taiwan in Taipei en Duitsland in Stuttgart. Daarna voor een periode van meer dan 7 jaar bij EY (Ernst & Young, Transaction Advisory Services) was hij verantwoordelijk als projectleider voor een groot aantal projecten op het gebied van internationale vestigingsplaatskeuze van clienten, zowel multinationals als middelgrote bedrijven. Deze ervaring bestrijkt vele branches zoals logistiek, duurzame energie, IT, food, agro, life sciences, clean-tech, machinebouw, automotive en creatieve industrie. Bij EY was hij ook verantwoordelijk voor een groot aantal projecten op het gebied van economische ontwikkeling en ondersteuning van acquisitie voor Nederlandse, Duitse en andere publieke organisaties op verschillend regionaal niveau.

Voordelen voor cliënten

▼Een sterk netwerk van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties;

▼Flexibiliteit en brede expertise door de samenwerking met gekwalificeerde partners op het gebied van market entry, financiële en strategische dienstverlening;

▼Internationale business Development en vestigingsplaatskeuze voor bedrijven in verschillende industrieën zoals food, agro, life sciences, clean tech, machinebouw, duurzame energie, automotive, IT en creatieve industrie;

▼Strategische en praktische ondersteuning;

▼Investeringspromotie en economische ontwikkeling voor publieke organisaties zoals gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden, provincies en nationale overheden.

Marcel Karres

Karres Development Advisory

Market Entry: identificatie van zakelijke partners, marktonderzoek, M&A, onderhandelingsondersteuning, acquisitie/afstoot van vastgoed, locatie selectie en haalbaarheidsonderzoek

Area Marketing en City Strategy: Aantrekken van nieuwe gebruikers of investeerders, ontwikkeling van proposities, netwerkontwikkeling, gebieds-business-model analyse, ontwikkeling scenario’s, scenarioplanning en online tools