Karres Development Advisory

▼Market Entry Services▼Area Marketing and City Strategy

Home    Over    Cliënten    Contact    DE    Eng

Wat cliënten zeggen

'U was een geweldige hulp en ik zou graag weer met u willen werken' - Ondersteuning vastgoedoplossing, Italiaanse zakelijke cliënt

'Lezend door het rapport dat ik ontving, zie ik veel dingen waar ik blij van wordt'- Cliënt economische ontwikkeling

'U was cruciaal voor deze overeenkomst'- M&A transactie, Japans bedrijf

'Door deze moeilijke taak tot een succesvol einde te brengen heeft u mij van een langdurige zorg verlost, ik ben erg dankbaar en zal dit niet vergeten' - Vastgoed transactie, private cliënt

'Het was een prettige ervaring om met je te werken, we hebben nu een solide plan voor onze commerciële benadering van de Duitse market, onze verwachting is overtroffen' – Market Entry, Havenbedrijf Amsterdam

Cliënten groepen

Gemeenten, Provincies, Regionale samenwerkingsverbanden of ontwikkelings-maatschappijen, die zich krachtig willen positioneren om nieuwe economische activiteiten, bezoekers en investeerders aan te trekken of die de handelsrelaties van hun bedrijven, bijvoorbeeld met Duitsland, willen verbeteren

Regionale netwerk organisaties die hun business model willen definiëren en gedeelde toekomstscenario’s willen ontwikkelen als stevige basis voor samenwerking met een toekomstbestendig beleid

Ondernemingen op zoek naar nieuwe markten en partners in landen zoals Duitsland, Nederland, Japan, China en Taiwan

Private partijen die vastgoed willen aanwerven of afstoten en daarvoor een locatie willen selecteren, een strategie ontwikkelen en/of praktische ondersteuning nodig hebben

Cliënt cases

Gemeente Schiedam - Ontwikkeling van een acquisitiestrategie en actieplan voor haar Maritieme en Offshore Innovatiecluster, gezamenlijk uitgevoerd met ARCUSplus.

Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft - Regionale ontwikkelingsmaatschappij; ontwikkeling van een strategisch concept en een operationeel plan voor de Nederlandse markt, gezamenlijk uitgevoerd met ARCUSplus.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord - Regionale ontwikkelingsmaatschappij, strategische en operationele ondersteuning met betrekking tot de positionering als aantrekkelijke vestigingsplaats voor en acquisitie van activiteiten van buitenlandse bedrijven voor haar vier gedefinieerde focussectoren en clusters, waaronder duurzame energie en waterstof.

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij - had behoefte aan marktonderzoek en achtergrondinformatie over een tweetal sectoren in de Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Beieren. Deze behoefte kwam voort uit de relatief nieuwe taak op het gebied van handelsbevordering. Met het resultaat wordt het belang van deze strategische markt onderbouwd en worden Brabantse ondernemers in de betreffende sectoren, high tech systemen en materialen en life sciences, 'warm gemaakt' om zich op deze markt te richten.

Engie Refrigeration GmbH - Duitse leverancier van koelmachines, verkoop- en servicepartner zoeken in Nederland.

Havenbedrijf Amsterdam - Verdiepen analyse marktkansen en concrete acties gericht op focusland Duitsland.

Provincie Gelderland – wilde een gezamenlijke grensoverschrijdende visie voor de ontwikkeling van de logistieke sector samen met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In samenwerking met Jester is een gezamenlijk business model canvas ontwikkeld voor de analyse van voorwaarden, waardeproposities en economische clusters. Op basis hiervan zijn gedetailleerde aanbevelingen opgesteld. Parallel aan dit project is de Provincie Gelderland ondersteund met haar belangenvertegenwoordiging in Noordrijn-Westfalen.

Japanse zakelijke client – Een jong Japans bedrijf was geïnteresseerd in een Nederlands bedrijf. Karres Development Advisory heeft contact gelegd en succesvol interesse gewekt voor samenwerking, juridische adviseurs geselecteerd en de Japanse cliënt ondersteund tijdens het M&A traject tot en met het sluiten van de overeenkomst.

Verschillende zakelijke cliënten – Zochten locatie- en vastgoed oplossingen. Een locatie strategie en locatie selectie criteria zijn ontwikkeld. Ondersteuning bij de onderhandeling bood toegevoegde waarde voor de cliënt, zowel in tijd als in geld.

WFIA (regionale investeringspromotie) – wilde 'awareness' creëren voor de aantrekkelijkheid van de regio als R&D vestigingsplaats voor een Koreaans bedrijf. Dit is uitgevoerd door het identificeren en vergelijken van sleutelcompetenties van TU Delft met kern ontwikkelingsbehoeften van het betreffende bedrijf. Het project resulteerde in een concrete en toegesneden propositie. Het resultaat van het proces was dat op verschillende niveaus tussen het bedrijf en de regio contacten zijn ontwikkeld op landelijk, Europees en internationaal strategisch niveau.